S hodně penězi a s velkým vzděláním dosáhneme hodně, ale s hodně penězi dosáhneme mnohem víc, než jenom s velkým vzděláním.