Je rozdíl mezi tím být chudý a být bez peněz. Být bez peněz je pouze dočasný stav. Chudoba je věčná.