Osud je výsledkem příčin a důsledků našeho jednání, o kterých si rozhodujeme sami.