Hluboké pochopení osvobozuje od utrpení. Je výsledným projevem rozumu a skládá se z analýzy, syntézy a dedukce.