Život je nepřetržitá řada průšvihů jdoucích nepravidelně za sebou.