Život je jako hokej. Porušíš pravidlo a budeš potrestán.