Náš život je tím kvalitnější, čím silnější je naše vůle projevovat se a konat. Vůle je život.