Když jsme šťastni, tak jsme vždycky dobří, ale když jsme dobří, nejsme vždycky šťastni.