Slabý člověk je ovlivněn společností. Silný člověk může společnost ovlivnit.