Život je jako nekonečná jízda po kruhovém objezdu, i když víme kde se skrývá nebezpečí, stejně své chyby opakujeme.