Omyly moudrého člověka se podobají zatmění slunce: když se zmýlí, všichni to vidí a vidí také, jak se napravuje.