Věřila jsem, že každé přání se jednou splní a teď prosím boha, aby mě těch myšlenek zbavil, protože mi všechno znovu a znovu připomínají, všechno jednou končí láska i štěstí, jen bolest ta zůstává.