Šel pštros s pštrosicí a s pštrosáčaty pštrosí ulicí, do pštrosáčárny.