Kate: „Přinesla jsem ti něco k jídlu.”
Jack: „Co je to, chloroform?!”