Susan: „Musím to tady uklidit, mohla bys mít tedy nervový kolaps jinde?!!”