Valšík: „Přece se říká dvakrát měř, jednou řež. Nebo hřeš?”