Bela: „Podívej, myslím, že bychom si my tři měli ještě jednou srdečně promluvit.”
Dean: „To by vyžadovalo, abys měla srdce.”