Kinsey: „Jak se opovažujete mávat mi tady zbraní!”
Jack O’Neill: „Nemávám, mířím.”