Nina: „Jak dlouho je mrtvý?”
Zaměstnanec Massive Dynamic: „Pět hodin.”
Nina: „Dobrá. Vyslechněte ho.”