(Dr. Bishop v laboratoři zkoumá měňavce.)
Astrid: „To tvrdíte, že tohle není člověk?”
Dr. Bishop: „Drahá, nejsem si jist ani tím, zda zrovna vy nejste jen pouhým výplodem mé představivosti.”