Lexa: (k Ozzákovi) „Tu rybu máte přilepenou na tý lahvi schválně?”