(Zilvar vytáhne poloutopeného Oťáska z vody, následuje umělé dýchání.)
Pepek Zilvar: (po aplikaci umělého dýchání) „Tak co, jaký to bylo?”
Otakárek Soumarů: „Ohromně vzrušující.”