Mulder: „Nepůjdeme na oběd?”
Scullyová: „Muldere, z nebe právě padaly žáby!”
Mulder: „Jak to zvládly bez padáku? Neříkala jsi, že tu není nic zvláštního?”