Marv: „Správnej zloděj zanechává znamení. My jsme mokrý banditi.”