Učitelka: (Olda jde před komisi) „A hezky zvesela bych prosila, zpátky ani krok.”