Ředitel: „My jim nedáme knihu! My jim dáme pětadvacet na!”