Bastian: „Atreji, jsou brány ve Fantazii pevné?”
Atrej: „Mluv dál.”