Záprtek: „Já přísahám při vší síře, který, kterou vypouštím svými jaksi pekelnýma nozdrama.”