Russworm: „Já ho propíchnu! Je to rychlé a stavovské!”