Svobodník Halík: „A hele, hrabě Šternberk už je v gala. Tady si to kvádro moc neužijete, Šternberk. Na stavbě rozhodně ne. Tam konečně vy buržousti poznáte, co to je tvrdá dělnická práce.”
Šternberk: „Omyl, svobodníku. Já jsem feudál, buržoazie je naším společným nepřítelem.”
Svobodník Halík: „Mlčte!”