Lamková: “Ale Bakulínku, hrej si, tu máš kohouta!”