Horatio: „Jason pro vás pašoval drogy.”
Tony: „Vy máte ale bujnou fantazii.”