Mnohý žák prospívá špatně jen proto, že má víc rozumu než učitel.

František Vymazal