Jsem bezvýhradný ateista, až se bojím, že mě Pánbůh potrestá.

Jára Cimrman