Tělo nechť každodenní své hýbání má.

Jan Amos Komenský