To, co vytýkám křesťanství, je skutečnost, že se stalo doktrínou nespravedlnosti.

Albert Camus