Světec – mrtvý hříšník, revidovaný a redakčně zpracovaný.

Ambrose Bierce