Oč mdlejší mužova hlava, o to pronikavější barva jeho ponožek.

Helen Rowlandová