Nejdříve stvořil bůh muže, pak ženu. Potom mu muže přišlo líto a dal mu tabák.

Mark Twain