Válka je řada katastrof, která končí vítězstvím.

Georges Clémenceau