Kdyby mí vojáci začali přemýšlet, nezůstal by u vojska ani jediný.

Fridrich II. Veliký