Boj pohlaví se odbývá tradičními zbraněmi.

Stanislaw Jerzy Lec