Ideální milenka je ta, kterou možno opustit.

Jacques Tati