Před manželstvím se domníváme, že milujeme – v manželství se to teprve učíme.

Erich Kästner