Největší díla zásluhy o obecné blaho nalézáme na účtech mužů neženatých a bezdětných.

Francis Bacon