Dobře se pověsit, to vyloučí možnost špatně se oženit.

William Shakespeare