Lež je velmi smutná náhražka za pravdu, je však jediná, kterou se dodnes podařilo najít.

Elbert Hubbard