Lež z nouze lze vždy prominout, kdo ale bez přinucení říká pravdu, nezasluhuje ohledy.

Karl Kraus