Samolibost je pocit lidí, kteří sdílejí šťastné přesvědčení, že nejsou jako ti ostatní.

Margery Allinghamová