Knihkupectví je jeden z mála důkazů, ze lidé stále myslí.

Jerry Seinfeld